A védőnői modell I.

Kappanyos Ilona a védőnők professzionalizálódásáról

2021.05.30.
A védőnői modell I.

A védőnői szolgálat 1915-ös megalapítása óta a védőnő egyik legfontosabb feladata a kisgyermekek és kisgyermekes otthonok higiénéjének ellenőrzése, biztosítása, a fertőző betegségek átadásának megelőzése. Azonban ez csak akkor lehetséges, ha maga a védőnő is higiénikus, az ő testi egészsége és tisztasága is ellenőrizhető: az 1927-es szolgálati szabályzat a legelső oldalon leszögezi, hogy csak a tanfolyamot sikerrel elvégző „egészséges, feddhetetlen előéletű” nők válhatnak védőnővé. Az oktatásra jelentkezők egészségügyi ellenőrzésen is átesnek, és egyes, munkájukkal összeegyeztethetetlen betegségek miatt kizárhatók a képzésből. A magánterekbe belépő, a közösség tagjaival érintkező, a higiénét oktató és demonstráló védőnő nem válhat a fertőzésveszély forrásává.

De nem a védőnő a legelső szakember, akinek egészségét, sőt, testi tisztaságát törvény szabályozta. A bába működését szabályozó törvények nemcsak a bába munkaeszközeinek, hanem a bába saját testének tisztántartását is előírták. Az 1889. évi 2771/89. számú belügyminisztériumi rendelet kötelezte a bábát arra, hogy kezét megfelelően, karbolsav oldatával mossa meg, és bábaság mellett ne vállalja fertőző betegek ápolását, mert ezzel elkaphatja és a sebezhető szülő nőnek átadhatja a betegséget. Az 1902-es törvény tovább pontosít: a védőnő köteles kezét a kötelezően magánál hordott „körömolló, körömtisztító, körömkefe és egy darab szappan” segítségével megtisztítani, majd a szintén kötelezően magánál hordott „halálfejjel jelzett, egyenként fekete papirosba göngyölt sublimátlepénykék” egyikét meleg vízben feloldani, kezét azzal fertőtleníteni. Beteget nem ápolhat, halottat nem moshat, nyers hússal-bőrrel nem dolgozhat, és ha orvos hiányában fertőző beteg gyermekágyast kell ápolnia, tisztító fürdőt kell vennie, mielőtt másik nőt látogat. Bár a bába közvetlenül a helyi hatóságoknak volt alárendelve, „működésének ellenőrzése a közhivatalban levő és magánorvosok kötelessége, illetőleg joga”. A bába tehát a tisztaság megteremtésére képes szakember, akinek a saját teste, saját testi tisztasága és egészsége is kiemelt figyelem tárgya.

(Bábatáskához tartozó körömkefe és szájkendő fotói a Nagyatádi Városi Múzeum gyűjteményéből, Nagyatádi Kulturális és Sport Központ – Városi Múzeum & Svégel Fanni; Licence: CC BY-NC-SA https://creativecommons)

Az összefoglaló az alábbi tanulmányon alapul: Kappanyos Ilona: "Hajlékában kell felkeresnünk őt". A védőnői modell kialakulása. Sic Itur Ad Astra 72. 2020. 133-153.