Oktatók és munkatársak

A Tanszék oktatói, előadói és munkatársai

BÓDY ZSOMBOR, hab. egyetemi docens

Bódy Zsombor PhD, történész, szociológus, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének és a Globalizáció-történeti Kutatócsoport (MTA-SZTE-ELTE) tagja. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület alelnöke.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales hallgatójaként végezte történelem és szociológia tanulmányait. 2011-ben az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti doktori programjában szerzett PhD fokozatot. 2014-ben Fellow az Imre Kertész Kollegban (Friedrich Schiller Universität, Jena).

Érdeklődési területe a 20. századi társadalomtörténet összehasonlító perspektívában, historiográfia, társadalmi csoportok történeti szociológiája. Kötetei és tanulmányai jelentek meg a szociálpolitikai történetéről, az első és a második világháború társadalmi következményeiről, a politika és a társadalom összekapcsolódásáról.

Publikációi elérhetőek az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012770

ODT szakmai adatlap elérhetősége: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=10425


GYÁNI GÁBOR, professor emeritus

Gyáni Gábor történész, az MTA rendes tagja, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék professor emeritusa.

Pályája elején munkatársa volt Budapest Főváros Levéltárának, majd az MTA Történettudományi Kutatóintézetéhez került. Oktatóként dolgozott és dolgozik az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézetében, az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjában, az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában és a Central European University-n. 2010-től az MTA levelező, 2016-tól az MTA rendes tagja. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület alapító tagja, 2004 és 2010 között elnöke.

Kutatási területe a 19-20. századi várostörténet, társadalom- és mentalitástörténet Magyarországon és Európában, a történelem elméleti kérdései, a történetírói retorika.

Publikációi elérhetőek az MTMT-adatbázisban:https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=1052846

ODT szakmai adatlap elérhetősége: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2091


KISS ZSUZSANNA, egyetemi adjunktus

Kiss Zsuzsanna PhD, szociológus, társadalomtörténész, adjunktus, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének munkatársa. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület titkára. Az ELTE TáTK Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoportjának vezetője.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának társadalom- és mentalitástörténeti szakirányán szerezte szociológus diplomáját, majd az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Programján doktorált. 2007-ben a University of Leicester, Centre for Urban History visiting fellow-ja volt.

Érdeklődési területe: a 19. századi társadalomtörténet, különösen a nyilvánosság története és a rurális társadalom korszakbeli átalakulása. 2020 végén a neoabszolutizmuskori nyilvánossággal foglalkozó kötete jelent meg.

Publikációi elérhetőek az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10034161

ODT szakmai adatlap elérhetősége: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=13343


KOVÁCS I. GÁBOR, nyug. tanszékvezető docens, címzetes egyetemi tanár, „KIG tanár úr”

Kovács I. Gábor CSc, történész, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének volt vezetője (1992-2012), az ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ igazgatóhelyettese (1986-1990). A Prozopográfiai és Családtörténeti kutatócsoport (ELTE TÁTK) alapítója. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület tagja. A Magyar Szociológiai Társaság volt elnökségi tagja, a Történeti Szociológiai Szakosztály volt elnöke; a Magyar Ösztöndíj Bizottság, az Országos Tudományos Kutatási Alap Társadalomtudományi Bizottság volt tagja, Szociológiai szakzsűri volt elnöke; ELTE TÁTK kari Doktori bizottság volt titkára, ELTE BTK habilitációs bizottság volt tagja, volt ELTE egyetemi tanácstag, kari tanácstag; a Magyar Akkreditációs Bizottság volt tagja, a MAB Szociológiai szakbizottság volt elnöke stb. A Trefort Ágoston Emléklap (1992), a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (2004), az ELTE Pro Universitate Emlékérem Arany fokozat (2012), a Károli Gáspár-díj (2017) és az ELTE TÁTK Társadalomtudományi Kutatásért Díj (2020) tulajdonosa.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte tanulmányait magyar-történelem szakon (1963-1969). 1973-tól oktatott az ELTE BTK Szociológiai Intézetében, majd annak jogutódján, az ELTE Társadalomtudományi Karán. 1992-től a Történeti Szociológia Tanszék vezetője nyugdíjba vonulásáig, 2012-ig. 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott. A Prozopográfiai és családtörténeti kutatócsoport tagjaként jelenleg is aktív részese a tanszéki munkának.

 

Érdeklődési területe a polgári kori magyar társadalom- és művelődéstörténet, különös tekintettel a tudáselit, az egyetemi tanárság prozopográfiai módszerekkel történő kutatására, a társadalmi nagycsoportok felekezeti-művelődési alakzatként való vizsgálatára.

Publikációi elérhetőek az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10005103

ODT szakmai adatlap elérhetősége: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2216


PAPP VIKTOR, tudományos segédmunkatárs

Papp Viktor társadalomtörténész, PhD-hallgató, a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport (ELTE TáTK-BTK) tudományos segédmunkatársa.

Mesterdiplomáját az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Tanszékének szakirányán szerezte 2017-ben, jelenleg az ELTE BTK TDI Társadalom- és gazdaságtörténeti Doktori Program hallgatója.

Érdeklődési területe a 19. századi társadalomtörténet, különös tekintettel az antiszemitizmus és az ügyvédség társadalomtörténetére, illetve a dzsentri-kérdésre.

Publikációi elérhetőek az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10059501


TAKÁCS ÁRPÁD, tanszéki titkár


MEGBÍZOTT ELŐADÓK

Baráth Katalin PhD, tudományos munkatárs (MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport).

Magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakokon végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, ugyanitt a Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programban szerezte fokozatát (2013). Tíz éven át dolgozott a reklámiparban mint copywriter, majd senior creative. Hat regénye jelent meg, két rádiójátéka került adásba.

Megbízott előadóként "A focitól a moziig: a magyar popkultúra globalizációja 1945-ig" címmel tart szemináriumot a 2020/21-es tanév 2. félévében.

Publikációi: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10034616

Továbbiak: http://globtort.bibl.u-szeged.hu/barath-katalin/

 

 

Kiss László PhD, szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen társadalom- és mentalitástörténeti szakirányon szerezte szociológus diplomáját, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskolában doktorált. Elsődleges kutatási területe a 20. századi magyar társadalomtörténet valamint a sporttörténet.

A 2021/22. tanév 2. félévében Hatalom és társadalom a Rákosi- és a Kádár-korszakban címmel tart órát.

Publikációi: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10036863

 

 

Koloh Gábor PhD, történész, tudományos munkatárs, az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének tudományos segédmunkatársa. Doktori disszertációját 2018-ban védte meg az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjában. Szakmai továbbképzéseken vett részt Kolozsváron, Umeában és Lundban, ösztöndíjas kutatóként dolgozott Bécsben és Tübingenben. Megbízott előadóként Közelítések a történeti társadalomhoz címmel tartott előadást a 2019/2020. tanév második félévében.

Publikáció hozzáférhetőek az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10038648

 

 

 

 

 

Magos Gergely PhD, történész, levéltáros, 2013 óta a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa. Dolgozott a Főigazgatói Titkárságon, a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Uniós Projektek Igazgatóságán, jelenleg a Gazdasági Levéltári Főosztály munkatársa.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett történelem és szociológia szakon. 2011 és 2016 között az ELTE BTK Társadalom és Gazdaságtörténeti Doktori Program doktorandusza volt. Doktori disszertációját 2021-ben védte meg summa cum laude minősítéssel.

Kutatási területe a magyarországi gyógyszerészetnek és egészségügynek, valamint a modern hivatásrendeknek a története a 19-20. században.

Megbízott előadóként Test és lélek. Az egészség és egészségügy társadalomtörténete címmel tartott szemináriumot a 2021/2022. tanév 2. félévében.

Publikációi elérhetőek az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050658

 

 

Nagy Péter PhD, történész, az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa. Doktori oklevelét 2015-ben szerezte az Eszterházy Károly Egyetemen. Megbízott előadóként A magyar ipar és ipari társadalom a 19. század elejétől az államosítás koráig tartott szemináriumot a 2020/2021. tanév 1. félévében.

Részletes életrajz: http://globtort.bibl.u-szeged.hu/nagy-peter/

Publikációi hozzáférhetőek: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10032958

 

 

 

 

 

Ring Orsolya PhD, történész, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa, az ELTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi adjunktusa, a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztője.

PhD fokozatát 2011-ben szerezte az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris történeti doktori programjában. 2000-2017-ig a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa volt.

Érdeklődési területe az 1945 utáni társadalomtörténet, színháztörténet, valamint a digitális bölcsészeti, szövegbányászati módszerek alkalmazási lehetőségei a történeti kutatásokban.

A 2021/22. tanév 2. félévében Hatalom és társadalom a Rákosi- és a Kádár-korszakban címmel tart órát.

Publikációi elérhetőek: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040594

ODT adatlap: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=29720

 

 

 

Simonkay Márton doktorandusz, történelem–földrajz szakos középiskolai tanár, az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, Társadalom- és gazdaságtörténet Doktori Programjának hallgatója, az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.

Megbízott előadóként Infrastruktúra és társadalom a polgári Magyarországon (1848−1949) címmel tartott szemináriumot a 2021/2022. tanév 1. félévében.

Publikáció hozzáférhetőek az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10063523

 

 

 

Tabajdi Gábor PhD, történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatala és az 1956-os Intézet Alapítvány kutatója, a "Fehér Hollók" munkacsoport koordinátora, játékfejlesztő. Az ELTE Bölcsészettudományi, illetve Társadalomtudományi Karán történelmi, politológiai, filozófiai tanulmányokat folytatott. Doktori disszertációját 2013-ban védte meg.

Önkéntes előadóként 2020/2021-ben "Ifjúság és szocializmus" címmel tartott bevezető jellegű jelenkortörténeti szemináriumot.

Publikációi hozzáférhetőek: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033930

 

 

 

 

 

 

 

Takács Tibor PhD, történész, kutató, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára munkatársa.

1997-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem-tanár szakos diplomát, majd 2005-ben ugyanitt, az akkor már Debreceni Egyetem nevet viselő intézményben szerzett doktori (PhD) fokozatot, ugyancsak történelemből.

A 2021/22. tanév 2. félévében Az erőszak mint társadalmi gyakorlat az államszocialista korszakban címmel tart órát.

Részletes életrajza: https://www.abtl.hu/sites/default/files/cv/CV_Takacs.pdf

Publikációi: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10013175

 

 


2021.01.16.