Bibliográfia a hivatásokról

2020.11.14.
Bibliográfia a hivatásokról

A hivatások történetének, és vele a professzionalizációs paradigmának kiterjedt szakirodalma van. A nemzetközi trendeket figyelemmel kísérő hazai tudományos irodalom is egyre erősebben hallatja hangját.

Kollégáink folyamatosan frissülő összeállítását adják az említett szakirodalmaknak egy bibliográfia formájában, mely alább olvasható, illetve IDE kattintva le is tölthető!

 

Androvicz Gábor 2018: A magyar rendőrképzés fejlődése a dualizmus időszakában. Magyar Rendészet (18.) 1. 29–37. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/1374 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Androvicz Gábor 2019: A hivatás áldozatai. A Budapesti Magyar Királyi Állami Rendőrség hősi halottjai a dualizmus időszakában. Rendvédelem-történeti füzetek = Acta historiae preasidii ordinis (29.) 57. 15–26. doi: 10.31627/RTF.XXIX.2019.57N.15-26P.
Ásványi Ilona 2013a: Az első könyvtárosképző-tanfolyam emlékére, avagy 75 éves múlt a magyar könyvtárosképzés. Könyv, könyvtár, könyvtáros (22.) 8. 16–32. http://ki2.oszk.hu/3k/2013/08/az-elso-konyvtaroskepzo-tanfolyam-emlekere-avagy-75-eves-mult-a-magyar-konyvtaroskepzes/ – utolsó letöltés: .
Ásványi Ilona 2013b: Régi és új könyvtárosok. Könyvtárosi hivatás – könyvtárosi lelkület az 1950-es években. Könyv, könyvtár, könyvtáros (22.) 10. 40–53. http://epa.oszk.hu/01300/01367/00254/pdf/EPA01367_3K_2013_10_40-53.pdf – utolsó letöltés: .
Balogh Erzsébet 2018: Professzió elméletek a szociális munka kontextusában. Acta Medicinae et Sociologica (9.) 26. 109–127. doi: 10.19055/ams.2018.9/26/7.
Bánki Sándor 2014: Nemesfémkohászat Magyarországon Körmöcbányától a Metal-Art-ig. Bányászati és kohászati lapok. Kohászat (147.) 1. 25–26. http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=2037740 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Bánki Sándor 2015: A vésnöki hivatás a XX. században KB-től BP-ig. Bányászati és kohászati lapok. Kohászat (148.) 5. 37–38.
Bánki Sándor 2015: Vésnök. Az érmészet mesterei - egy ősi hivatás nyomában. Bányászati és kohászati lapok. Kohászat (148.) 2. 27–29. http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=2211958 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Bárth Dániel 2013: Alsópapság és népi kultúra : kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tansz., Budapest, 9–42. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/478925 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Baska Gabriella 2011: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján. Gondolat, Budapest. http://mek.oszk.hu/14700/14797/14797.pdf – utolsó letöltés: .
Baska Gabriella 2016: A tanítói szerep hírlapi reprezentációja. Tudományos bemutatva XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Szeged. http://www.edu.u-szeged.hu/onk2016/download/ONK_2016_program_es_absztraktkotet.pdf – utolsó letöltés: .
Baska Gabriella – Szűcs Kata 2015: Pedagógusok a béke szolgálatában – A pedagógustársadalom önlegitimációjának kísérlete a békére nevelés diskurzusában az 1950-es években. Tudományos bemutatva XV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest. http://onk2015.conf.uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2013/11/ONK_programfuzet.pdf – utolsó letöltés: .
Benedek Gábor 1995: Ciszlajtániai tisztviselők a neoabszolutizmus kori Magyarországon. Aetas (10.) 4. 60–70. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/244395 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Benedek Gábor 2001: Szakszerűsödés és mobilitás a dualizmuskori bürokráciában. In: Írástörténet - szakszerűsödés : a Hajnal István Kör velemi konferenciája, 1992. szeptember 10-12. (Rendi társadalom - polgári társadalom ; 6.) Hajnal I. Kör, Szombathely, 141–148. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/510948 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Benedek Gábor 2003a: Képesítési előírások a magyar közigazgatásban a 19. század második felében. In: Életünk Kelet-Európa : tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Pannonica, [Budapest], 36–41. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/133464 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Benedek Gábor 2003b: Kollektív amnézia: honvédtiszti hivatalvállalás a Bach-korszakbaan. In: Mikrotörténelem: vívmányok és korlátok : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 1999. évi miskolci konferenciájának előadásai. (Rendi társadalom - polgári társadalom ; 12.) BAZ M. Lvt., Miskolc, 394–413. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/130061 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Berzsenyi Emese 2013: Baska Gabriella: Iskola, gyermek és tanítói ideál a 19. és 20. század fordulóján. Neveléstörténet (10.) 1-2. 167–168. http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=2160692 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Bicskei Éva 2003: Műkedvelés és professzionalizáció között : nők képzőművészeti oktatásának intézményesülése az első világháborúig. Korall (3.) 2. 5–29. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00009/pdf – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Bicskei Éva 2004: Nők oktatása az Országos Magyar Mintarajztanodában és Rajztanárképezdében, 1871-1908. In: Anatomies of the Mind, the Body, and the Soul: On the Work of Orshi Drozdik. International Symposium 2002. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 9–25. http://www.mke.hu/mintarajztanoda/konyv2-07.htm – utolsó letöltés: .
Birtalan Győző 2001: A tudományos belgyógyászat magyarországon a hazai szaklapok adatainak tükrében 1831 és 1910 között. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtar és Levéltár, Budapest.
Boda Mihály 2018: A hivatás és a katonai hivatás története és elemei. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA (28.) 3–4. 135–155. https://doi.org/10.17047/HADTUD.2018.28.3-4.135 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Boda Mihály 2019: Az alapvető katonai erények mibenléte és helyük a hosszú 19. századi magyar hadtudományos gondolkodásban 5. rész – A magyar hadtudományos irodalom. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA (29.) 3. 24–32. http://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.3.24 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Boda Zsolt 2010: A politikatudomány mint hivatás. Századvég (16.) 58. 35–41. http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=1563470 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Boda Zsolt – Szűcs Gábor Zoltán 2015: Political Science in Hungary: Towards Diversification and Professionalization. In: Krauz-Mozer Barbara – Kułakowska Małgorzata – Ścigaj Paweł – Borowiec Piotr (szerk.): Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century. Jagiellonian University Press, 165–188. https://www.cambridge.org/core/books/political-science-in-europe-at-the-beginning-of-the-21st-century/political-science-in-hungary-towards-diversification-and-professionalization/B17AA5046B8DA301869C0088C097A840 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Bódy Zsombor 2000: A magántisztviselő a német és a magyar kortárs és történeti diskurzusban a 20. században. Aetas (15.) 4. 5–31. http://acta.bibl.u-szeged.hu/40968/ – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Bódy Zsombor 2003: A magántisztviselő réteg kialakulása Magyarországon 1890-1930. In: A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban : ipar és társadalom a 18-20. században : a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 10. jubileumi konferenciájának előadásai, Salgótarján, 1996. augusztus 22-23. (Rendi társadalom - polgári társadalom ; 10.) Hajnal I. Kör, Budapest, 205–213. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/129734 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Bódy Zsombor 2004: Egy társadalmi osztály születése: a magántisztviselők társadalomtörténete, 1890-1938. (A múlt ösvényén.) L’Harmattan, Budapest.
Boros László – Fleck Zoltán – Gyulavári Ágnes 1999: Die Staatsanwaltschaft in Ungarn während des Sozialismus. In: Bender Gerd – Falk Ulrich (szerk.): Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45-1989). (Ius Commune Sonderhefte 115.) Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 365–395. https://www.rg.mpg.de/1993835/volume115 – utolsó letöltés: .
Budai Mária – Sági István – Sági Stefánia 2019: A törvényszéki fogorvoslás története. Kaleidoscope (10.) 18. 291–300.
Cieger András 2010: A politikus mint hivatás a 19. századi Magyarországon? Korall : társadalomtörténeti folyóirat (11.) 42. 131–150. http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=1395106 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Cieger András 2014: Politics as a Profession in Nineteenth Century Hungary? In: Gjuricova Adela – Schulz Andreas – Velek Lubos – Wirsching Andreas (szerk.): Parlamentarische Kulturen in Europa: Lebenswelten von Abgeordneten. Droste, Düsseldorf, 105–116. http://real.mtak.hu/14931/ – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Cieger András 2017: Jókai Mór, a profi politikus? Aetas : a JATE BTK történelem szakos hallgatóinak időszakos kiadványa (32.) 2. 5–15. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/547960 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Deáky Zita 1997: Verein der Ungarischen Hebammen und ihre internationalen Verbindungen, 1894-1920. In: Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében : tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára. (Centrál-Európa alapítványi könyvek ; 5.) Vas M. Önkormányzat, Szombathely, 89–97. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/55958 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Deáky Zita 1999: Egy női szerep - közösségi feladatok és egyéni lehetőségek a bábamesterség tükrében. In: Küllős Imola (szerk.): Hagyományos női szerepek: Nők a populáris kultúrában és folklórban. Traditional women’s roles: Women in popular culture and in folklore. Magyar Néprajzi Társaság - Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Budapest, 46–55. https://nokert.hu/szakirodalom/hagyomanyos-noi-szerepek-nok-popularis-kulturaban-es-folklorban-2899 – utolsó letöltés: .
Deáky Zita 2005: Bábák egykor és ma Magyarországon: Gondolatok a II. Nemzetközi Bábakonferencia után. In: Bárth Dániel (szerk.): Ünneplő írások Verebélyi Kincső születésnapjára. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 69–80.
Deáky Zita 2013: Selmecbánya egészségügyi viszonyai a 18. és a 19. század végén: Georg Hoffinger és Tóth Imre bányaorvosok tevékenysége. In: Barna Gábor – Kerekes Ibolya – Kótyuk Erzsébet (szerk.): A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 93–107. http://real.mtak.hu/11573/1/Grynaeus-small.pdf – utolsó letöltés: .
Deáky Zita 2019: Az okleveles bábák érdekérvényesítő fórumainak kialakulása (1893-1914). In: Sipos Balázs – Krász Lilla (szerk.): A női kommunikáció kultúrtörténete. Napvilág, Budapest, 156–166. https://napvilagkiado.eu/termek/a-noi-kommunikacio-kulturtortenete/ – utolsó letöltés: .
Degré Alajos 1986: Ügyvédképzés Magyarországon a polgári korban. In: A jogászképzés a magyar felsőoktatás rendszerében. (Jogtörténeti értekezések ; 14.) ELTE, Budapest, 57–72. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/99028 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Degré Alajos 2006: Ügyvédképzés Magyarországon a polgári korban. Jogtörténeti szemle : az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közleményei (8.) 3. 15–22. http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=1076803 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Dévay Attila 2014: A gyógyszerészi hivatás helye és szerepe a modern társadalomban. Gyógyszerészet (58.) 6. 370–372. http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=2100188 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Dobrovits Sándor 2008: Magyarország értelmiségi népessége. In: Faragó Tamás – Őri Péter (szerk.): Történeti Demográfiai Évkönyv, 2006-2008. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 211–251. https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/tortenetidemografiaievkonyvek/article/view/1001 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Dobszay Tamás 2015: A falu jegyzője” – Az alsófokú igazgatás személyi feltételeinek kérdése a rendiség utolsó évtizedeiben. Századok (149.) 5. 1055–1067. http://real-j.mtak.hu/6281/5/2015-5.pdf – utolsó letöltés: .
Dobszay Tamás 2018: Jegyzők és szerepük a rendi diétán és az új képviselőházban – a rendi alsótábla és az 1848–1849-s képviselőház szerkezete és működése. In: Kedves Gyula – Pelyach István (szerk.): Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai. Országgyűlés Hivatala, Budapest, 115–136. https://orszaghazkonyvkiado.parlament.hu/-/az-1848-1849-evi-orszaggyules-martirjai – utolsó letöltés: .
Dominkovits Péter 1993: Vas megyei diákok a Győri Királyi Jogakadémián a XIX. század első felében. Előadások Vas megye történetéről : a Vas Megyei Levéltár kiadványa (2.) 229–238. http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/266866 – utolsó letöltés: 2020. december 28.
Donáth Péter 2015: Tanítói, tanári viták a magyarországi tanítók társadalmi küldetéséről, helyzetük javításáról, a tanítóképzés korszerűsítéséről, felsőfokúvá tételéről 1890–1905. In: Donáth Péter – Farkas Mária (szerk.): Filozófia - művelődés - történet 2015. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának Tudományos Közleményei 36.) Trezor, Budapest, 223–387. https://mek.oszk.hu/14800/14882/14882.pdf – utolsó letöltés: .
Donáth Péter (é. n.): Tanítói, tanári viták a magyarországi tanítók társadalmi küldetéséről helyzetük javításáról, a tanítóképzés korszerűsítéséről, felsőfokúvá tételéről. http://mek.oszk.hu/14800/14883/14883.pdf – utolsó letöltés: .
Donáth Péter – Farkas Mária 2008: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945-1960. Trezor, Budapest. https://mek.oszk.hu/08200/08255/html/ – utolsó letöltés: .
Éger István 2007: Az orvosi kamarai tevékenység aktuális kérdései. In: Gergely Jenő – Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián (szerk.): A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban. Tanulmányok. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest, 27–34.
Erdélyi Ágnes 2016: A tanítás mint hivatás. Kísérlet egy megíratlan Weber-tanulmány rekonstrukciójára. Magyar Tudomány 417–424. http://www.matud.iif.hu/2016/04/05.htm – utolsó letöltés: .
Erdélyi Mátyás 2019: Experts in the Bureau: Private Clerks and Capitalism in the Late Habsburg Monarchy. Budapest. (Doktori disszertáció). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwia5tDAq_PtAhVBRBoKHStBBqwQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.etd.ceu.edu%2F2020%2Ferdelyi_matyas.pdf&usg=AOvVaw0d8t6KBY-GfodUZErN-8Aw – utolsó letöltés: .
F. Csanak Dóra 2001: Nevelők és titkárok. Adalékok az értelmiség pályakezdéséhez a 18. században. In: Buza János (szerk.): Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 1.) MTA-BKÁE Gazd.- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, Budapest, 69–78. http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/909303 – utolsó letöltés: .
Fábri Anna 2001: Író nők vagy írónők? A női dilettantizmus és professzionalizmus kérdése a 19. századi magyar irodalomban. Rubicon (12.) 6. 25–29. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/iro_nok_vagy_ironok_a_noi_dilettantizmus_es_professzionalizmus_kerdese_a_19_szazadi_magyar_irodalomb – utolsó letöltés: .
Fábri Anna – Borbíró Fanni – Szarka Eszter (szerk.) 2006: Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, 1866 - 1895. (A nő és hivatása 2.) Kortárs K, Budapest. https://www.szaktars.hu/kortars/view/fabri-anna-borbiro-fanni-szarka-eszter-a-no-es-hivatasa-szemelvenyek-a-magyarorszagi-nokerdes-tortenetebol-1866-1895-2006/?pg=3&layout=s – utolsó letöltés: .
Fleck Zoltán 1994: Egy hivatás emancipációja. Relatív bírói függetlenség a Kádár-korszakban. Replika (5.) 15–16. 145–177. https://www.replika.hu/system/files/archivum/replika_15-16-11_fleck.pdf – utolsó letöltés: .
Fleck Zoltán – Navratil Szonja 2011: Lawyers in Hungarian History in a Sociological Perspective. In: Dölemeyer Barbara – Gross Norbert – Rüping Hinrich (szerk.): Anwälte und Ihre Geschichte: Zum 140. Gründungsjahr des Deutschen Anwaltvereins. Mohr Siebeck, Tübingen, 1167–1184. https://www.mohrsiebeck.com/buch/anwaelte-und-ihre-geschichte-9783161507571 – utolsó letöltés: .
Fónai Mihály – Barta Attila – Gyüre Annamária Csilla – Pénzes Ferenc 2014: A joghallgatók rekrutációja és professzió-képének néhány eleme. Pro futuro: a jövő nemzedékek joga (4.) 2. 11–37. https://ojs.lib.unideb.hu/profuturo/article/view/5471 – utolsó letöltés: .
Formádi Katalin 2011: Piaci hatások a professzionalizáció folyamatának változásában. Educatio (20.) 3. 291–303. https://www.epa.hu/01500/01551/00057/pdf/educatio_EPA01551_2011-03-tan1.pdf – utolsó letöltés: .
Forrai Judit 2008: A magyar fogtudomány kezdete. In: Forrai Judit – Gazda István – Kapronczay Károly – Magyar László András – Varga Benedek – Vizi E. Szilveszter (szerk.): Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 75.) Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Semmelweis Egyetem – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 179–207. https://docplayer.hu/2474614-Ditor-ut-ditem-tanulmanyok-schultheisz-emil-professzor-85-szuletesnapjara-magyar-orvostortenelmi-tarsasag.html – utolsó letöltés: .
Forrai Judit 2019: Dr. Kunvári Bella, a modern fogorvosnő, műgyűjtő, kultúr-mozgalmár, polihisztor, múzsa. Kaleidoscope (18.) 10. 276–290. http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=474 – utolsó letöltés: .
Frank Tibor 2019: Vonzások és választások: Bécs és Budapest orvoskari kapcsolatai 1769–1945. Magyar Tudomány (180.) 7. 1025–1037. https://mersz.hu/mod/object.php?objazonosito=matud_f25827_i1 – utolsó letöltés: .
Garai Imre 2019: A középiskolai tanárképzést érintő kihívások a fővárosban az 1920-as évek első felében. In: Baska Gabriella – Hegedűs Judit – Szabó Zoltán András (szerk.): Visszhangzó századok. Tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére. (Metszéspontok.) ELTE PPK – L’Harmattan, 254–264. https://www.szaktars.hu/harmattan/view/baska-gabriella-hegedus-judit-szabo-zoltan-andras-szerk-visszhangzo-szazadok-tanulmanyok-unnepi-irasok-szabolcs-eva-tiszteletetere-2019/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Gergely Jenő (é. n.): Hivatásrendiség Magyarországon. 1935-1945. História (10.) 5. 16–19. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/88-05/ch07.html – utolsó letöltés: .
Gergely Jenő – Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián (szerk.) 2007: A kamarai tevékenység Magyarországon és az Európai Unióban. Tanulmányok. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest. http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&num=61486 – utolsó letöltés: .
Gönczöl Lászlóné – Kallós Károlyné 2013: A hivatás bűvöletében. „Emelj fel emlék!” Alapítvány, Győr. https://cedruskonyv.hu/A-hivatas-buvoleteben – utolsó letöltés: .
Gruia Ana-Maria 2018: Healthcare in Cluj in the Sixteenth Century: Overlapping Professions. In: Mérai Dóra – Drosztmér Ágnes – Lyublyanovics Kyra – Rasson Judith – Papp Reed Zsuzsanna – Vadas András – Zatykó Csilla (szerk.): Genius loci. Laszlovszky 60. Archeolingua Alapítvány, Budapest, 168–170. https://www.academia.edu/37806356/Healthcare_in_Cluj_in_the_Sixteenth_Century_Overlapping_Professions – utolsó letöltés: .
Gyáni Gábor 2016: Professzionalizáció és nemzeti öntudat. A Századok első évei. Századok (150.) 5. 1103–1116. https://szazadok.hu/doc/szazadok_2016_05_PRESS_0926_vegl.pdf – utolsó letöltés: .
Győrffy Zsuzsanna 2015: Orvosnők Magyarországon. Semmelweis Egyetem, Budapest. https://www.semmelweiskiado.hu/termek/652/orvosnok-magyarorszagon – utolsó letöltés: .
Győrffy Zsuzsanna – Csala Irén – Sándor Imola 2013: Orvostanhallgatók Magyarországon: átalakuló vagy elnőiesedő hivatás? Orvosi Hetilap (154.) 49. 1950–1958. https://repo.lib.semmelweis.hu/handle/123456789/411 – utolsó letöltés: .
Győrffy Zsuzsanna – Molnár Regina – Somorjai Noémi 2011: Professzionális szocializáció a fogorvosképzés során. Magyar Fogorvos (20.) 2. 88–94. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1833405 – utolsó letöltés: .
Gyukits György 2000: A társadalmi tőke szerepe az orvosok érdekérvényesítésében. Szociológiai Szemle (10.) 4. 106–116. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_SzociologiaiSzemle_2000/?pg=591&layout=s – utolsó letöltés: .
Gyulai Éva 2017: Egy új foglalkozás a 18. században: a „tisztiorvos”. Borsod vármegye főorvosai (1750-1850): Trangus Illés, Domby Sámuel, Benkő Sámuel, Szathmári József, Katona Mihály. In: Horváth Zita – Rada János (szerk.): Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 95–113. https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000927840/MARC%20View – utolsó letöltés: .
Hajdu Tibor 1996: Nemesi tisztikarból polgári tisztikar. Történelmi Szemle (38.) 4. 341–368. https://tti.btk.mta.hu/images/kiadvanyok/folyoiratok/tsz/tsz1996_4/hajdu.pdf – utolsó letöltés: .
Halmos Károly 2014: A Hitel ökonómiájának morálja és a társadalomtörténet morálökonómiája. In: Hites Sándor (szerk.): Jólét és erény: Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről. Reciti Kiadó, Budapest, 133–146. https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/22231?locale-attribute=en – utolsó letöltés: .
Halmos Károly – Szívós Erika 2010: Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a modern történetírásban. Korall : társadalomtörténeti folyóirat (11.) 4. 5–18. https://www.academia.edu/28736204/Halmos_K%C3%A1roly_Sz%C3%ADv%C3%B3s_Erika_Doktor_%C3%BAr_tan%C3%A1r_%C3%BAr_f%C5%91szerkeszt%C5%91_asszony_A_hivat%C3%A1sok_a_k%C3%B6ztudatban_%C3%A9s_a_t%C3%B6rt%C3%A9net%C3%ADr%C3%A1sban_Korall_T%C3%A1rsadalomt%C3%B6rt%C3%A9neti_Foly%C3%B3irat_Vol_11_2010_No_42_tematikus_sz%C3%A1m_Mesters%C3%A9gem_c%C3%ADmere_hivat%C3%A1sok_%C3%A9s_professzionaliz%C3%A1ci%C3%B3_Szerk_Halmos_K%C3%A1roly_%C3%A9s_Sz%C3%ADv%C3%B3s_Erika_5_18 – utolsó letöltés: .
Hegedüs Katalin 2015: Az orvosegyesületek politikai szerepe a 20. század elején / The political role of medical associations at the beginning of the 20th century. Kaleidoscope (6.) 11. 64–79. http://repo.lib.semmelweis.hu/handle/123456789/2994 – utolsó letöltés: .
Hrotkó Larissza 2018: Adalék a 19. századi magyar bábatörténethez. Kaleidoscope (9.) 17. 82–92. https://epa.oszk.hu/02300/02316/00017/pdf/ – utolsó letöltés: .
Hrubos Ildikó 2007: Az akadémiai professzió – változó pozícióban. Educatio (16.) 3. 353–365. https://folyoiratok.oh.gov.hu/educatio/az-akademiai-professzio-valtozo-pozicioban – utolsó letöltés: .
Janurik Tamás (szerk.) 2002: Hivatás és mesterség. Óvodapedagógusok konferenciája. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. http://www.odrportal.hu/web/guest/record/-/record/MOKKAI0008626093 – utolsó letöltés: .
Kahlichné Simon Márta 2005: A védőnői hivatás 90 éve Magyarországon. Védőnő (15.) 4. 2–4. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2585897 – utolsó letöltés: .
Kahlichné Simon Márta 2010: A védőnői hivatás 95 éve (1915-2010). Védőnő (20.) 6. 2–3. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2585893 – utolsó letöltés: .
Kahlichné Simon Márta 2015: A védőnői hivatás története. Medicina Könyvkiadó, Budapest. https://www.libri.hu/konyv/kahlichne_dr_simon_marta.a-vedonoi-hivatas-tortenete.html – utolsó letöltés: .
Kapronczay Károly 2003: A hazai orvosképzés kezdetei. Valóság (46.) 11. 10–16. http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=2 – utolsó letöltés: .
Kapronczay Károly 2004: Közép-Európa orvosképzése. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. https://www.antikvarium.hu/konyv/kapronczay-karoly-kozep-europa-orvoskepzese-445325 – utolsó letöltés: .
Kapronczay Károly 2005: Az ápolás-, ápolóképzés és kórházügy története Magyarországon. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1276570 – utolsó letöltés: .
Kapronczay Károly 2009: Közép-Európa egészségügyi reformja a XVIII. században. Valóság (52.) 7. 34–51. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2476124 – utolsó letöltés: .
Kapronczay Károly 2019a: A magyar orvosképzés korszakai. Kaleidoscope (10.) 18. 84–93. http://epa.niif.hu/02300/02316/00018/pdf/EPA02316_kaleidoscope_2019_18_084-093.pdf – utolsó letöltés: .
Kapronczay Károly 2019b: Veszprém város története és a gyógyszerészet. Kaleidoscope (10.) 18. 263–275. http://epa.niif.hu/02300/02316/00018/pdf/EPA02316_kaleidoscope_2019_18_263-275.pdf – utolsó letöltés: .
Kapronczay Katalin 1996: Az orvosok érdekvédelmi törekvései a 19. századi Magyarországon a korabeli szaksajtó alapján. Orvostörténeti Közlemények (41–42.) 1–8. 165–181. https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_1996_149_157/?pg=2&layout=s – utolsó letöltés: .
Kecskeméti Gábor 2014: Értelmiségi pályák a kora újkori Magyarországon. A tipikus és az egyéni. In: Biró Annamária – Boka László (szerk.): Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Partium – Reciti, Budapest - Nagyvárad, 13–30. https://www.reciti.hu/2014/2362 – utolsó letöltés: .
Keller Márkus 2007: Tanárok, egyesületek, államok. A középiskolai tanárok professzionalizációjának kezdete porosz-magyar összehasonlításban. Korall : társadalomtörténeti folyóirat (8.) 28–29. 59–87. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00020/pdf/059-087.pdf – utolsó letöltés: .
Keller Márkus 2009: Diktatúra, professzionalizáció és emlékezés. Az építészek esete a Kádár-rendszerrel. In: Tischler János (szerk.): Kádárizmus - mélyfúrások. Évkönyv, 2009. (16.) 1956-os Intézet, Budapest, 115–140. http://rev.hu/ords/f?p=600:2:::::P2_PAGE_URI:kiadvanyok/evkonyv2009 – utolsó letöltés: .
Keller Márkus 2010a: A kelet-közép-európai változat. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. századi Magyarországon. Korall : társadalomtörténeti folyóirat (11.) 4. 103–130. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00033/pdf/Korall_42_103-130.pdf – utolsó letöltés: .
Keller Márkus 2010b: A tanárok helye. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. század második felében, magyar-porosz összehasonlításban. (A múlt ösvényén.) L’Harmattan – 1956-os Intézet, Budapest. https://www.szaktars.hu/harmattan/view/a-tanarok-helye-a-kozepiskolai-tanarsagprofesszionalizacioja-a-19-szazad-masodik-feleben-magyar-porosz-osszehasonlitasban/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Keller Márkus 2015: Experten und Beamte: Die Professionalisierung der Lehrer höherer Schulen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts - Ungarn und Preußen im Vergleich. (Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas 24.) Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.
Kendrey Gábor 2002: Az orvosi hivatás hazánkban az ezredfordulón. White Golden Book, Budapest. https://www.libri.hu/konyv/kendrey_gabor.az-orvosi-hivatas-hazankban-az-ezredfordulon.html – utolsó letöltés: .
Kiss Réka 2013: Normakövető és normaszegő lelkészek a kora újkorban a Küküllői Református Egyházmegye iratainak tükrében. In: Bárth Dániel (szerk.): Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18-20. századi Magyarországon. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 100–124. http://real.mtak.hu/11066/ – utolsó letöltés: .
Kiss-Tóth Emőke 2015: A védőnői hivatás történetének értékalakulási tendenciái. Egészségtudományi közlemények (5.) 1. 11–23. http://midra.uni-miskolc.hu/document/23237 – utolsó letöltés: .
Korsósné Delacasse Krisztina 1999: Reformügyvédek és ügyvédreformok. Jogtudományi Közlöny (52.) 7–8. 293–303. https://www.jogiforum.hu/folyoiratok/7/613 – utolsó letöltés: .
Korsósné Delacasse Krisztina 2004a: Ügyvédek elleni panaszeljárások a 20. század elején: Az ügyvédek felelősségre vonásának sajátos formája az 1874. évi XXXIV. tc. szerint és a Zalaegerszegi királyi törvényszék joggyakorlatának tükrében. Jogtörténeti Szemle (6.) 2. 27–36. https://majt.elte.hu/kiadvanyok/jogtorteneti-szemle – utolsó letöltés: .
Korsósné Delacasse Krisztina 2004b: Verantwortlichkeit der Rechtsanwälte in Ungarn nach der Rechtsanwaltsordnung vom Jahre 1874. In: Szekeres Róbert (szerk.): Neuere rechtshistorische Arbeiten. (A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai 6.) JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 30–41. https://www.gettextbooks.com/isbn/9789636419950/ – utolsó letöltés: .
Korsósné Delacasse Krisztina 2006: Az ügyvédi kamarák létrehozásának okai és körülményei. In: Mezey Barna – Révész T. Mihály (szerk.): Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. (Bibliotecha Iuridica. Az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai. Libri Amicorum 25.) Gondolat, Budapest, 324–340. https://books.google.hu/books/about/%C3%9Cnnepi_tanulm%C3%A1nyok_M%C3%A1th%C3%A9_G%C3%A1bor_65_s.html?id=UJeOygAACAAJ&redir_esc=y – utolsó letöltés: .
Korsósné Delacasse Krisztina 2007: Oktroyierte Rechtsanwaltsordnung in Ungarn oder die erste moderne Regelung? In: Steppan Marcus – Gebhardt Helmut (szerk.): Zur Geschichte des Rechts: Festschrift für Gernot Kocher zum 65. Geburtstag. Leykam, Graz, 205–212. https://universitaetsverlag.uni-graz.at/de/katalog/rechtswissenschaften/grazer-rechtswissenschaftliche-studien/ – utolsó letöltés: .
Korsósné Delacasse Krisztina 2010: Die organisatorische Grundfragen der ungarischen Rechtsanwaltsordnung von 1874 mit Ausblick auf die deutsche Bundesrechtsanwaltsordnung 1878. In: Béli Gábor – Herger Csabáné – Peres Zsuzsanna (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok 10. PTE ÁJK, Pécs, 97–111. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2453881 – utolsó letöltés: .
Korsósné Delacasse Krisztina 2012: Az ügyvédi kamarák megszületése Magyarországon. Dialóg Campus, Budapest – Pécs. https://bookline.ro/product/home.action?_v=Korsosne_Delacasse_Krisztina_Az_ugyvedi&type=22&id=118738 – utolsó letöltés: .
Kovács Dóra 2016: Az ecsedi udvar. Szervitori hivatás és kapcsolatrendszer Báthory István famíliájában. Századok (150.) 4. 911–944. https://epa.oszk.hu/03300/03328/00004/pdf/EPA03328_szazadok_2016_4_0911-0944.pdf – utolsó letöltés: .
Kovács I. Gábor – Kende Gábor 2011: A két világháború közötti egyetemi tanárok rekrutációja és a középrétegek hierarchiája a társadalmi rangcímrendszer szerint a dualizmuskori Magyarországon. In: Kovács I. Gábor (szerk.): A két világháború közötti egyetemi tanárok rekrutációja és a középrétegek hierarchiája a társadalmi rangcímrendszer szerint a dualizmuskori Magyarországon. In: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok. (A múlt ösvényén.) L’Harmattan, Budapest, 99–198. https://mek.oszk.hu/13300/13369/13369.pdf – utolsó letöltés: .
Kovács Krisztina – Grundig de Vazques Katja 2011: A magyar és a német népiskolák és a néptanítói szaktudás fejlődése a történelem sorában. Képzés és Gyakorlat (9.) 1–2. 31–46. https://epa.oszk.hu/02600/02641/00002/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2011_01-02_031-046.pdf – utolsó letöltés: .
Kovács M. Mária 1991: A liberalizmus két útja a szakértelmiség körében. Világosság (32.) 6. 426–433. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilagossag1957_1991-1/?pg=447&layout=s – utolsó letöltés: .
Kovács M. Mária 1998: Ügyvédi és orvosi politika a zsidótörvények idején. Mozgó Világ (24.) 1. 107–120. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MozgoVilag_1998_1/?pg=116&layout=s – utolsó letöltés: .
Kovács M. Mária 2001: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között. Helikon, Budapest. https://moly.hu/konyvek/kovacs-m-maria-liberalizmus-radikalizmus-antiszemitizmus – utolsó letöltés: .
Krász Lilla 2003: A bába történeti szerepváltozása a 18. századi Magyarországon. (Doktori mestermunkák.) Osiris, Budapest. https://www.szaktars.hu/osiris/view/krasz-lilla-a-baba-torteneti-szerepvaltozasa-a-18-szazadi-magyarorszagon-doktori-mestermunkak-2003/?pg=334&layout=s – utolsó letöltés: .
Krász Lilla 2005: „A mesterség szolgálatában”: Felvilágosodás és „orvosi tudományok” a 18. századi Magyarországon. Századok (139.) 5. 1065–1104. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szazadok_2005/?pg=1096&layout=s – utolsó letöltés: .
Krász Lilla 2017: Képzés, hivatás, önreprezentáció: az „ideális orvos” társadalmi-kulturális képlete a 18. századi Magyarországon. Turul (90.) 1. 28–33. http://epa.oszk.hu/03600/03610/00033/pdf/EPA03610_turul_2017_1_028-033.pdf – utolsó letöltés: .
Krémer Ferenc 2003: A rendőri hatalom természete. Társadalmi szerep és foglalkozási kultúra. Napvilág, Budapest. https://www.szaktars.hu/napvilag/view/kremer-ferenc-a-rendori-hatalom-termeszete-tarsadalmi-szerep-es-foglalkozasi-kultura-2003/?pg=243&layout=s – utolsó letöltés: .
Kulcsár Kálmán 1987: Position of lawyers and their role in the last four decades of Hungary. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae (29.) 3–4. 303–319. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ACTAJURIDICA_29/?pg=316&layout=s – utolsó letöltés: .
Ladányi Andor 2007: Törekvések, kísérletek a jogászképzés reformjára. 1890-1944. (Jogtörténeti Értekezések.) Gondolat, Budapest. https://www.regikonyvek.hu/kiadas/torekvesek-kiserletek-a-jogaszkepzes-reformjara-1890-1944-2007-gondolat-kiado – utolsó letöltés: .
Luppáné Fekete ERika 2006: Pedagógusi életpálya a 40-es évektől napjainkig. szakdolgozat. Budapest. https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000676361 – Utolsó letöltés: .
Magos Gergely 2010: Kiterjedt állam – beteljesületlen álom. A magyarországi gyógyszerészet professzionalizációja. Korall : társadalomtörténeti folyóirat (11.) 4. 54–76. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00033/pdf/Korall_42_054-076.pdf – utolsó letöltés: .
Magos Gergely 2012a: Szabad a pálya? A budapesti gyógyszerészhallgatók társadalmi származása (1920-1944). I. Valóság (55.) 4. 87–110. https://adtplus.arcanum.hu/en/view/Valosag_2012/?pg=484&layout=s – utolsó letöltés: .
Magos Gergely 2012b: Szabad a pálya? A budapesti gyógyszerészhallgatók társadalmi származása (1920-1944). II. Valóság (55.) 5. 50–76. https://adtplus.arcanum.hu/en/view/Valosag_2012/?pg=579&layout=s – utolsó letöltés: .
Magos Gergely 2017a: „Végre is arra a pályára léptem, amelyre sohasem éreztem hajlandóságot”: Gyógyszerészképzés a személyes dokumentumok tükrében. In: Sasfi Csaba – Ugrai János (szerk.): Iskola, művelődés, társadalom: Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. (Rendi társadalom - polgári társadalom 29.) Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, Budapest, 277–294. https://hajnalkor.hu/files/29_iskola.pdf – utolsó letöltés: .
Magos Gergely 2017b: Mérlegen a hivatások. A professzionalizációs paradigma historiográfiája. Aetas (32.) 2. 138–157. http://acta.bibl.u-szeged.hu/49908/ – utolsó letöltés: .
Mikonya György 2019: A tanítóság előzményei – az iskolamesterek élete és munkássága. In: Baska Gabriella – Hegedűs Judit – Szabó Zoltán András (szerk.): Visszhangzó századok. Tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére. (Metszéspontok.) ELTE PPK – L’Harmattan, Budapest, 171–183. https://www.szaktars.hu/harmattan/view/baska-gabriella-hegedus-judit-szabo-zoltan-andras-szerk-visszhangzo-szazadok-tanulmanyok-unnepi-irasok-szabolcs-eva-tiszteletetere-2019/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Mlakár Zsófia 2018: Tudósfeleség vagy tudós feleség? A női hivatás kérdései Herman Ottóné Borosnyay Kamilla pályáján. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica (22.) 1. 142–167. https://matarka.hu/koz/ISSN_1219-5448/tomus_22_fas_1_2018/ISSN_1219-5448_tomus_22_fas_1_2018_142-167.pdf – utolsó letöltés: .
Molnár Regina 2011: The influence of socialization to medical profession on the development of family and occupational roles. Szeged. (Doktori disszertáció). http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10351/ – utolsó letöltés: .
Molnár Regina – Molnár Péter 2002: Az orvosi pályaszocializáció. Ahogyan a hallgatók látják. Lege Artis Medicinæ (12.) 4. 250–254. https://elitmed.hu/kiadvanyaink/lege-artis-medicinae/az-orvosi-palyaszocializacio-ahogyan-a-hallgatok-latjak – utolsó letöltés: .
Nagy Adrienn 2019: Drogista szakképzés megszervezése Magyarországán a 20. század első felében. Kaleidoscope (10.) 18. 241–262. http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=472 – utolsó letöltés: .
Nagy Krisztina 2009: Professzionalizáció- és professzió-elméletek a segítő hivatások tükrében. Esély: társadalom- és szociálpolitikai folyóirat (20.) 2. 85–105. https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/2494 – utolsó letöltés: .
Nagy Zsolt 2012: Metszetek a jogásztársadalomról. Pólay E. Alapítvány, Szeged. http://oji.u-szeged.hu/web2/images/stories/sszeszerkesztett.pdf – utolsó letöltés: .
Nagy Zsolt – Tóth Judit 2017: Jogászi etika és felelősség. (Fundamenta Fontium Iuris 11.) Iurisperitus, Szeged.
Navratil Szonja 2014a: A jogászi hivatások szociológiája. In: Fleck Zoltán – Isztin Péter – Juhász Zoltán – Kiss Valéria – Uszkiewicz Erik (szerk.): Jogszociológiai előadások. (ELTE Jogi Kari Jegyzetek.) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 65–83. https://www.libri.hu/konyv/fleck_zoltan.jogszociologiai-eloadasok-1.html – utolsó letöltés: .
Navratil Szonja 2014b: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon 1868/69-1937. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. https://e-otvos.com/a-jogaszi-hivatasrendek-tortenete-magyarorszagon-1868-1869-1937 – utolsó letöltés: .
Nemes-Németh Nóra 2019: A tanári professzió kiteljesedése a Pápai Református Kollégium professzorainak gyakorlatában. In: Baska Gabriella – Hegedűs Judit – Szabó Zoltán András (szerk.): Visszhangzó századok. Tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére. (Metszéspontok.) ELTE PPK – L’Harmattan, Budapest, 199–207. https://www.szaktars.hu/harmattan/view/baska-gabriella-hegedus-judit-szabo-zoltan-andras-szerk-visszhangzo-szazadok-tanulmanyok-unnepi-irasok-szabolcs-eva-tiszteletetere-2019/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Németh András 2000: A katolikus tanárképzés történetéből. Vigília (65.) 5. 328–337. https://vigilia.hu/archivum/index.php?route=product/category&path=795_800 – utolsó letöltés: .
Németh András 2005: A magyar pedagógus professzió kialakulásának előtörténete - a 18. században és a 19. század első felében. Pedagógusképzés (3.) 1. 17–32. https://issuu.com/pedagoguskepzes/docs/pedag_gusk_pz_s_2005-1/17 – utolsó letöltés: .
Németh András 2009a: A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18-20. században. Educatio (18.) 3. 279–290. http://real.mtak.hu/36274/ – utolsó letöltés: .
Németh András 2010: A magyar népiskolai tanítók és a középiskolai tanárok képzésének és szaktudásának alakulása a XIX. század közepéig. In: Kaposi József – Katona András (szerk.): Fortiter et constanter: A hetvenesztendős Závodszky Géza köszöntése. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 170–188. http://kaposijozsef.hu/publikaciok/ – utolsó letöltés: .
Németh András 2014: A pedagógus professzió történeti kutatásának főbb irányai és elméleti koncepciói. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben 2013. Pécsi Tudományegyetem, Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 21–44. http://mek.oszk.hu/15500/15501/15501.pdf – utolsó letöltés: .
Németh András 2018: Pedagógusképzés, pedagógusprofesszió – nemzetközi recepciós hatások és történeti fejlődésmodellek. Szeged. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30319287 – utolsó letöltés: .
Németh András 2019: A modern magyar néptanítói szaktudás kialakulása a 20. század elején. In: Baska Gabriella – Hegedűs Judit – Szabó Zoltán András (szerk.): Visszhangzó századok. Tanulmányok, ünnepi írások Szabolcs Éva tiszteletére. (Metszéspontok.) ELTE PPK – L’Harmattan, Budapest, 239–253. https://www.szaktars.hu/harmattan/view/baska-gabriella-hegedus-judit-szabo-zoltan-andras-szerk-visszhangzo-szazadok-tanulmanyok-unnepi-irasok-szabolcs-eva-tiszteletetere-2019/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Németh András – Garai Imre 2019a: Changes in and challenges of the secondary teacher training system in Budapest during the Great War and the period immediately following it. History Of Education And Children’s Literature (14.) 1. 449–464. http://eds.a.ebscohost.com/abstract?site=eds&scope=site&jrnl=19711093&AN=136655920&h=FCX%2fnSZLI01IpjwK0zjit3NK1XpNSvwMcsB1bcOtfcX5zMksjOXx75fChPvFSzvQoL8dQ9mm9WBMSYYj5gYYEg%3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d19711093%26AN%3d136655920 – utolsó letöltés: .
Németh András – Garai Imre 2019b: Disciplinary Changes in the Hungarian Pädagogik from the second half of the 19th century to the collapse of Stalinist-type dictatorship. In: Kudláčová Blanka – Rajský Andrej (szerk.): Education and “Pädagogik”– Philosophical and Historical Reflections: Central, Southern and South-Eastern Europe. Peter Lang GmbH - Internationaler Verlag der Wissenschaften, VEDA, Berlin – Bratislava, 210–229. https://www.peterlang.com/view/title/69857 – utolsó letöltés: .
Németh György 2008: Emberi sorsok és embertelen „reformok”. Az egészségügyi rendszer átalakítása és az orvostársadalom 1918-1919-ben. Valóság (51.) 3. 26–47. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Valosag_2008/?pg=287&layout=s – utolsó letöltés: .
Németh György 2009b: Kórház és orvosok a XX. század eleji Budapesten. Valóság (52.) 4. 53–72. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Valosag_2009/?pg=450&layout=s – utolsó letöltés: .
Németh László 2006: Ügyvédek Zalában. 1850-1875. A forradalom és szabadságharc leverésétől a kamara megalakulásáig. Jogtörténeti Szemle (8.) 1. 32–43. https://majt.elte.hu/media/8e/73/b946919f0f4ede24c4d41d6eb4c5de47c1595ecce804602dd6330d326ca2/MAJT-Jogtorteneti-Szemle-200601.pdf – utolsó letöltés: .
Pap József 2000: Én is a passzív ellenállók egyike voltam …"!? A vármegye és hivatalnokai a reformkor végétől a Bach-rendszer bukásáig. (Borsod, Csanád és Somogy vármegye). Aetas (16.) 1–2. 159–182. http://acta.bibl.u-szeged.hu/41625/ – utolsó letöltés: .
Papp G. G. 2007: Gerster Kálmán (1850-1927) munkássága. Budapest. (Doktori disszertáció). http://doktori.btk.elte.hu/art/papp/tezis.pdf – utolsó letöltés: .
Papp Viktor 2019: Ügyvédek a mérlegen. Budapesti ügyvédek jövedelmi és vagoni helyzete a 19. század második felében. In: Koloh Gábor – Papp Viktor – Tőtős Áron (szerk.): „Eloszta bőkezűen; és termő fa gyanánt”. Tanulmányok Kövér György születésnapjára. Rodosz Bihar, Nagyvárad, 71–91. https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000968581/Details – utolsó letöltés: .
Papp Viktor 2020: Gyenge kötésekkel a gazdaságban. A budapesti ügyvédek részvénytársasági pozícióinak hálózatelemzése (1890-1910). In: Kövér György – Pogány Ágnes – Weisz Boglárka (szerk.): Hálózatok és hierarchiák. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2020. (Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv.) Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, Budapest, 291–326. https://tti.btk.mta.hu/9-egyeb-hirek/4233-halozat-hierarchia-megjelent-a-magyar-gazdasagtorteneti-evkonyv-2020-evi-kotete – utolsó letöltés: .
Péczeli András 2015: A műtősasszisztensi hivatás története. Nővér (28.) 3. 35–38. https://elitmed.hu/kiadvanyaink/nover/a-mutosasszisztensi-hivatas-tortenete – utolsó letöltés: .
Péter Mihály 2002: A fogorvosképzés kezdetei Erdélyben. Orvostörténeti Közlemények (47.) 1–4. 131–140. https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_ORVO_OK_2002_178_181/?pg=132&layout=s – utolsó letöltés: .
Péter Mihály 2006: A marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés előzményei, 60 éves működésének főbb eseményei és jelen gondjai. Debreceni Szemle (14.) 1. 104–117. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/DebreceniSzemle_2006/?pg=105&layout=s – utolsó letöltés: .
Piczil Márta – Pikó Bettina 2012: Az ápolás mint hivatás: magatartástudományi elemzés. JATEPress, Szeged. https://www.libri.hu/konyv/piczil_marta.az-apolas-mint-hivatas-magatartastudomanyi-elemzes.html – utolsó letöltés: .
Pokol Béla 1991: A professziótól a professzionális intézményrendszerig. A professziókat megalapozó átfogó struktúrákról. Szociológiai Szemle (1.) 1. 85–102. https://szociologia.hu/dynamic/2/szocszemle1991/szociologiai_szemle_1991_085_102_pokolb.pdf – utolsó letöltés: .
Révész Judit 2018: A tanítás mint értelmiségi hivatás. Tanulmány a pedagógusok kollektív mobilitási esélyeiről. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest. https://webshop.terrorhaza.hu/hu/termek/a-tanitas-mint-ertelmisegi-hivatas-tanulmany-a-pedagogusok-kollektiv-mobilitasi-eselyeirol/ – utolsó letöltés: .
Rimler Judit 2003: Ecset vagy egér. Mesterségbeli tudás és magas szintű technika. Közgazdasági Szemle (50.) 12. 1095–1114. https://econpapers.repec.org/article/ksaszemle/654.htm – utolsó letöltés: .
Rokolya Gábor 2009: A polgári közjegyzőség emlékezete. 1875-1949. Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Budapest. https://moly.hu/konyvek/rokolya-gabor-a-polgari-kozjegyzoseg-emlekezete-1875-1949 – utolsó letöltés: .
Rokolya Gábor 2018: Lawyers, civil law notaries vs. municipial scriveners. The particularity of Hungarian Legal History: The Private Activities of Scriveners. Journal on European History of Law (9.) 2. 140–147. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=719639 – utolsó letöltés: .
Sebők Richárd 2016: Professzionalizáció az igazságszolgáltatásban a 18. században a Királyi Kúria köznemes bíráinak példáján. Századok (150.) 4. 945–965. https://epa.oszk.hu/03300/03328/00004/pdf/EPA03328_szazadok_2016_4_0945-0965.pdf – utolsó letöltés: .
Siba Balázs 2018: Pasztorálteológia. A református lelkészi hivatás vizsgálata interjúk tükrében. L’Harmattan, Budapest. http://webshop.harmattan.hu/?id=aa725cb0e8674da4a9ddf148c5874cdc&p=termeklap&tkod=3858 – utolsó letöltés: .
Simon Katalin 2010: Mesterségből hivatás. Sebészmesterek és orvosdoktorok Magyarországon az egységes orvosi képzés bevezetéséig. Korall (11.) 4. 77–102. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00033/pdf/Korall_42_077-102.pdf – utolsó letöltés: .
Simon Katalin 2013: Sebészet és sebészek Magyarországon (1686-1848). (A Semmelweis Egyetem Levéltárának Kiadványai 5.) Semmelweis Kiadó, Budapest. https://library.hungaricana.hu/hu/view/SE_Lk_05/?pg=324&layout=s – utolsó letöltés: .
Simon Katalin 2015: Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon. Adalékok a hazai fogászat történetéhez. Kaleidoscope (10.) 6. 284–304. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj1vIDFtPjtAhUnCRAIHZcjCDQQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kaleidoscopehistory.hu%2Fdownload.php%3Fcikkid%3D226&usg=AOvVaw2hozVhSc-JQWRf6W8_udF4 – utolsó letöltés: .
Simon Katalin 2017: Orvos-beteg viszony Magyarországon a modernizáció előtt (16–19. század). Replika (18.) 5. 13–29. https://www.replika.hu/system/files/archivum/replika_105-02_simon.pdf – utolsó letöltés: .
Simon Katalin 2018: „Vires unitae agunt” – Az egységesedés útján: orvosi professzionalizáció Magyarországon a 18-19. században. Lege Artis Medicinæ (28.) 4–5. 240–250. https://elitmed.hu/kiadvanyaink/lege-artis-medicinae/vires-unitae-agunt-az-egysegesedes-utjan-orvosi-professzionalizacio-magyarorszagon-a-18-19-szazadban – utolsó letöltés: .
Simon Tamás 2008: The Hungarian Medical Profession. 1900-1993. In: Forrai Judit – Gazda István – Kapronczay Károly – Magyar László András – Varga Benedek – Vizi E. Szilveszter (szerk.): Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 75.) Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Semmelweis Egyetem – Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 337–354. https://docplayer.hu/2474614-Ditor-ut-ditem-tanulmanyok-schultheisz-emil-professzor-85-szuletesnapjara-magyar-orvostortenelmi-tarsasag.html – utolsó letöltés: .
Sipos Balázs 2004: A politikai újságírás mint hivatás. Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horthy-korszak első felében. Napvilág, Budapest. https://www.szaktars.hu/napvilag/view/sipos-balazs-a-politikai-ujsagiras-mint-hivatas-nyilvanossag-polgari-sajto-es-a-hirlapirok-a-horthy-korszak-elso-feleben-2004/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Standeisky Éva 1999: Hivatás és pártpolitika. Kommunista értelmiségi magatartásformák. Mozgó Világ (25.) 1. 106–114. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MozgoVilag_1999_1/?pg=115&layout=s – utolsó letöltés: .
Strausz Péter 2007: Hivatásrendi kamarák a két világháború közötti Magyarországon. In: Gergely Jenő – Horváth Ildikó – Tornyai Anna (szerk.): Ahogy mi látjuk. Tanulmányok. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest, 181–194. https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1190431 – utolsó letöltés: .
Strausz Péter 2008: Kamarák a két világháború közötti Magyarországon. L’Harmattan, Budapest. https://www.szaktars.hu/harmattan/view/kamarak-a-ket-vilaghaboru-kozotti-magyarorszagon/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Strausz Péter – Zachar Péter Krisztián (szerk.) 2008: Gazdasági és szakmai kamarák Magyarországon és az Európai Unióban. L’Harmattan, Budapest. https://www.szaktars.hu/harmattan/view/gazdasagi-es-szakmai-kamarak-magyarorszagon-es-az-europai-unioban/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Susánszky Éva – Szántó Zsuzsa 2017: Az orvosi hivatás és pályaszocializáció megjelenése az orvosi szociológia tankönyvekben. Metszetek (6.) 2. 79–97. http://metszetek.unideb.hu/orvosi_hivatas_2017_02 – utolsó letöltés: .
Szabó László 2011: A foglalkozások – különösen a katonai hivatás – presztízsének szociológiai vonásairól. Nemzet és biztonság: biztonságpolitikai szemle (4.) 1. 58–72. http://nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/szabo_laszlo-a_katonai_hivatas_____presztizsenek_szociologiai_vonasairol.pdf – utolsó letöltés: .
Szakály Orsolya 2018: War, Science and Professionalization: Military Engineering in the Habsburg Army in the Eighteenth Century. In: Forgó András – Kulcsár Krisztina (szerk.): Die Habsburgische Variante des Aufgeklärten Absolutismus. Beiträge zur Mitregentschaft Josephs II., 1765–1780. (Publikationen  des Instituts für Ungarische Geschichtsforschung in Wien 16.) Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut  – Collegium Hungaricum Wien, Ungarische Archivdelegation beim  Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 295–310. https://books.google.hu/books/about/Die_habsburgische_Variante_des_Aufgekl%C3%A4.html?id=2E_rxQEACAAJ&redir_esc=y – utolsó letöltés: .
Szalay Mátyás 2015: Bevezetés a hivatás filozófiájába. Kairosz, Budapest. http://kairosz.hu/p/10170/szalay-matyas-bevezetes-a-hivatas-filozofiajaba – utolsó letöltés: .
Szarka Eszter 2005: Női szerepek – szakmai reprezentáció. Orvosnői identitások a két háború közötti Magyarországon. KÚT (4.) 2. 115–138. http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=2 – utolsó letöltés: .
Székely József 2019: Hivatás a hivatal árnyékában. Exit, Kolozsvár. https://www.exitkiado.ro/index.php?m=praxis – utolsó letöltés: .
Szendi Emma 2002: A fővárosi pedagógustársadalom kultúrtörténete a két világháború között (1920-1938). Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. https://www.antikvarium.hu/konyv/szendi-emma-a-fovarosi-pedagogustarsadalom-kulturtortenete-a-ket-vilaghaboru-kozott-334584 – utolsó letöltés: .
Szendrei Géza 2005: A magyar ügyészség évszázadai. Rejtjel, Budapest. http://www.mokka.hu/web/guest/record/-/record/display/manifestation/MOKKAS0002081455/a25818fa-08b5-40c9-8344-a66d3f963161/0/10/1/2/titleOrder/asc – utolsó letöltés: .
Szívós Erika 2000: Kartársak és harcostársak. Vázlat a professzionalizáció magyarországi történetéhez. In: Bódy Zsombor – Mátay Mónika – Tóth Árpád (szerk.): A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Osiris, Budapest, 33–59. https://www.szaktars.hu/osiris/view/body-zsombor-matay-monika-toth-arpad-szerk-a-mestersegek-iskolaja-tanulmanyok-bacskai-vera-70-szuletesnapjara-2000/?pg=0&layout=s – utolsó letöltés: .
Szívós Erika 2009: A magyar képzőművészet társadalomtörténete. 1867-1918. (Habsburg Történeti Monográfiák 7.) Új Mandátum, Budapest. https://mek.oszk.hu/21100/21153/21153.pdf – utolsó letöltés: .
T. Ládonyi Emese 2018: A bába- és dajkaválasztás párhuzamai a 16-17. századi magyarországi főúri gyakorlatban. Kaleidoscope (9.) 17. 67–81. https://epa.oszk.hu/02300/02316/00017/pdf/EPA02316_kaleidoscope_2018_17_067-081.pdf – utolsó letöltés: .
T. Szabó Levente 2008a: A modern irodalmár hivatás kialakulásának társadalomtörténete. Módszertani vázlat a társadalom és irodalomtörténet kapcsolatának új irányához. Korunk (19.) 5. 104–115. https://epa.oszk.hu/00400/00458/00137/tszabo.html – utolsó letöltés: .
T. Szabó Levente 2008b: Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái a 19. század közepén. A Magyar Írói Segélyegylet esete. Irodalomtörténet (89.) 1–4. 347–377. http://real.mtak.hu/92162/ – utolsó letöltés: .
Takács Béla 1993: Mesterségek és foglalkozások a Bibliában. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest. https://books.google.hu/books/about/Mesters%C3%A9gek_%C3%A9s_foglalkoz%C3%A1sok_a_Bibli.html?id=10yEQgAACAAJ&redir_esc=y – utolsó letöltés: .
Takó Sándor 2004: A tanítói, tanári szakma presztízstörténete (különös tekintettel a katonai oktatásra). Budapest. https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000671720 – Utolsó letöltés: .
Tilcsik György 1993: Értelmiségi foglalkozásúak Vas megyében a reformkor végén. In: Tilcsik György (szerk.): Vas megyei Levéltári Füzetek 6. (Előadások Vas Megye Történetéből 2.) Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 239–252. https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Lf_06/?pg=377&layout=s – utolsó letöltés: .
Tóth Levente 2011: Szolgából nemes. Egyházi karrierlehetőségek a Bethlen család környezetében. Iskolakultúra (21.) 8–9. 81–94. http://real.mtak.hu/56841/ – utolsó letöltés: .
Török Balázs 200i. sz.: A papi, szerzetesi hivatás kialakulásának motívumai. Távlatok: világnézet, lelkiség, kultúra (10.) 49. 399–409. http://www.tavlatok.hu/49_elottiek/tavlatok49.htm#02Lelkiseg – utolsó letöltés: .
Török Ferenc 2016: Gondolatok a szabadalmi ügyvivői hivatás múltjáról és jövőjéről. Iparjogvédelmi és szerzői jogi szemle (11.) 4. 5–8. https://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/files/kiadv/szkv/szemle-2016-04/01.pdf – utolsó letöltés: .
Ugrai János 2003: Egy páratlan forrás oktatástörténeti tanulságai. Református lelkészi önéletrajzok elemzése 1807-ből. Magyar Pedagógia (103.) 2. 211–228. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Ugrai_MP1032.pdf – utolsó letöltés: .
Ugrai János 2004: Kiváltságosok és kiszolgáltatottak. Fizetési és megélhetési viszonyok az oktatásban kétszáz évvel ezelőtt. Iskolakultúra (14.) 6–7. 156–165. http://real.mtak.hu/60383/ – utolsó letöltés: .
Ugrai János 2007: Lelkészek képzése és elhelyezkedési esélyei a 19. század elején a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Korall : társadalomtörténeti folyóirat (8.) 4. 158–181. http://epa.niif.hu/00400/00414/00021/pdf/158-181.pdf – utolsó letöltés: .
Ugrai János 2014: Lépcsőfok vagy zsákutca? A tanítói professzionalizáció kezdetei: az abaúji reformátusok példája. Korall : társadalomtörténeti folyóirat (15.) 2. 27–45. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00047/pdf/EPA00414_korall_56_027_045.pdf – utolsó letöltés: .
Ugrai János 2020a: Going Their Own Way. Protestants’ Specific Models of Joining the Cultural Elite in 19th-century Hungary. Espacio Tiempo Y Educación (7.) 2. 119–133. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-np32l57uAhUEqxoKHdqAC5EQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.espaciotiempoyeducacion.com%2Fojs%2Findex.php%2Fete%2Farticle%2Fdownload%2F243%2F220&usg=AOvVaw3kVXIyRulAzzTwsC7HsaN6 – utolsó letöltés: .
Ugrai János 2020b: Iskolai sikerek és társadalmi emelkedés. A sárospataki példa a 19. század első felében. Századok (154.) 1. 53–80. https://www.academia.edu/43032527/Iskolai_sikerek_%C3%A9s_t%C3%A1rsadalmi_emelked%C3%A9s_A_s%C3%A1rospataki_p%C3%A9lda_a_19_sz%C3%A1zad_els%C5%91_fel%C3%A9ben – utolsó letöltés: .
Utasi Ágnes (szerk.) 1999: Az ügyvédek hivatásrendje. Új Mandátum, Budapest. https://www.libri.hu/konyv/Az-ugyvedek-hivatasrendje-1.html – utolsó letöltés: .
Utasi Ágnes (szerk.) 2016: Ügyvédek a gyorsuló időben, 1989-2015. Belvedere Meridionale, Szeged. http://real.mtak.hu/79824/1/kiadoi_honlaprol___Utasi_Agnes_Ugyvedek_a_gyorsulo_idoben_u.pdf – utolsó letöltés: .
Vári András 1997: Gnade und Kontrakt. Die Emanzipationsbestrebungen der Herrschaftsbeamten auf dem ungarischen Großgrundbesitz im 19. Jahrhundert. Historische Anthropologie. Kultur,Gesellschaft, Alltag (5.) 2. 229–244. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWhb6Hmp7uAhWLyIUKHZ4fCcMQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.degruyter.com%2Fdownloadpdf%2Fjournals%2Fha%2F5%2F3%2Farticle-pI.xml&usg=AOvVaw15bMYHDmuMuS84F2qBqsOp – utolsó letöltés: .
Vári András 2010: Félprofik, parciális polgárok, egészen úriemberek? A professzionalizációs folyamat útjai és kutatási alternatívái a 19. századi Európában. Korall : társadalomtörténeti folyóirat (11.) 4. 151–178. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00033/pdf/Korall_42_151-178.pdf – utolsó letöltés: .
Veilandics Eszter 2017: A jegyzői hivatás formálódása. Kodifikáció és közigazgatás (6.) 2. 26–35. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiissXEmp7uAhWmzIUKHZ6PAZsQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fkodifikator.hu%2Fletoltes%2Fcategory%2F27-2017-evi-ii-szam%3Fdownload%3D167%3Aveilandics-eszter-a-jegyzoi-hivatas-formalodasa&usg=AOvVaw1nX7DzUViOSvf2bYEwTjDK – utolsó letöltés: .
Zárug Péter Farkas 2019: Politikus professzió és politikus típusok a dualista arénában. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica (23.) 2. 151–193. http://midra.uni-miskolc.hu/document/34381/30807.pdf – utolsó letöltés: .
Zinner Tibor 2005: Megfogyva és megtörve. Évtizedek és tizedelések a jogászvilágban, 1918-1962. Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest. https://www.jogiforum.hu/konyv/1315 – utolsó letöltés: .
Zöld Marcell Péter 2019: Plasztikai sebészet kialakulásának története és mai helyzete. Kaleidoscope (10.) 18. 396–431. http://epa.niif.hu/02300/02316/00018/pdf/EPA02316_kaleidoscope_2019_18_396-431.pdf – utolsó letöltés: .