Kutatócsoportunk tagjai

2020.11.14.
Kutatócsoportunk tagjai

KELLER Márkus, kutatócsoport vezető

kellermKeller Márkus PhD, történész, szociológus, habilitált egyetemi docens, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének és a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport (ELTE TÁTK-BTK) vezetője. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület felügyelő bizottságának tagja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Katholische Universität Eichstätt, a berlini Humboldt Universität és az Universität Wien hallgatójaként végezte történelmi, szociológiai és pszichológiai tanulmányait. 2004 és 2007 között a Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas doktorandusza. 2014 és 2016 között Humboldt-Fellow a Center for Metropolitan Studies,Technische Universität Berlin intézetben.

Érdeklődési területe: a 19-20. századi társadalomtörténet összehasonlító perspektívában. Kötetei és tanulmányai jelentek meg a professzionalizáció, a lakhatás és az összehasonlító történetírás elmélete témakörében.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014043

 


DETRE Katalin

Detre Katalin történész, közgazdász. Tagja volt az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fotótörténet és Performativitás kutatócsoportjának.

A Budapesti Corvinus Egyetemen (korábban Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen) szerzett közgazdász diplomát. Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjában szerzett abszolutóriumot, doktori disszertációját a magyar mozdulatművészet társadalomtörténetéből írja.

Érdeklődési területe a táncművészet és a vele szoros kölcsönhatásban fejlődő gyógytorna szakma professzionalizációja.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10060749


HALMOS Károly

Halmos Károly PhD, dr. oec., közgazda, gazdaságtörténész, habilitált egyetemi docens az ELTE BTK TI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület alapító tagja, felügyelő bizottságának tagja, a Hajnal István Alapítvány képviselője.

Tanulmányait a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem népgazdaság tervezés-elemzés szakán végezte. Egy évig levéltáros, majd az MKKE-MTA Közép- és Kelet-európai Kutatási Központ munkatársa. MTA-Soros ösztöndíjjal 3-3 hónapot töltött Bielefeldben és Bécsben. Vendégként járt a bécsi, a berlini Humboldt, a leideni, a gießeni és a durhami (N. C., USA) Duke egyetemen.

Érdeklődési területe a vállalkozástörténet, a gazdasági élet mikrotörténete, az eszmék társadalomtörténete és a 19. századi társadalomtörténet. Tagja a 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtanát kutató lendület kutatócsoportnak (http://polecolit.btk.mta.hu/) is. Tanulmányai és cikkei mellett egy könyve jelent meg (Családi kapitalizmus) és előkészületben van egy tanulmánykötete, Költség és költészet címmel.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012665


KAPPANYOS Ilona

kappaKappanyos Ilona történész, az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program hallgatója.

A University of Oxford, a University of Kent és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként végezte történelmi tanulmányait. 2011 és 2014 között az Oxford Hungarian Society titkára, 2013-ban az Oxford University History Society közösségi titkára.

Érdeklődési területe: 20. századi társadalomtörténet, orvostörténet. PhD disszertációját a magyar védőnői hálózat kialakulásáról és működéséről írja.

Publikációi az MTMT-adatbázisban:https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10063407


KISS Zsuzsanna

Kiss Zsuzsanna PhD, szociológus, társadalomtörténész, adjunktus, az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének munkatársa. A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület titkára. Az ELTE TáTK Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoportjának vezetője.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának társadalom- és mentalitástörténeti szakirányán szerezte szociológus diplomáját, majd az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Programján doktorált. 2007-ben a University of Leicester, Centre for Urban History visiting fellow-ja volt.

Érdeklődési területe: a 19. századi társadalomtörténet, különösen a nyilvánosság története és a rurális társadalom korszakbeli átalakulása. 2020 végén a neoabszolutizmuskori nyilvánossággal foglalkozó kötete jelenik meg.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10034161


MAGOS Gergely

Magos Gergely történész, szociológus, levéltáros, az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Program doktorjelöltje.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történész és szociológus diplomát. 2011 és 2016 között az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának volt hallgatója. 2013-tól a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa.

Érdeklődési területe: a gyógyszerészi hivatás története a 19-20. században. Készülő disszertációjában a gyógyszerészi hivatás és az államhatalom történelmileg változó viszonyát mutatja be, külön kiemelve a polgári gyógyszerészet 1938 és 1950 között végbemenő felszámolásának folyamatát.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050658


PAPP Barbara

Papp Barbara PhD, történész, klinikai szakpszichológus. Az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének tudományos munkatársa.

Érdeklődési területe az orvosnők 20. századi professzionalizációja, illetve a Horthy-korszak nőtörténete (diplomás nők).

 

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10021489


PAPP Viktor

Papp Viktor társadalomtörténész, az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Promgram ösztöndíjas doktorandusza, a Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport kutatási asszisztense.

Az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén szerzett okleveles történész diplomát 2017-ben, jelenleg ugyanezen Tanszék doktori hallgatója.

Érdeklődési területe a 19. századi társadalomtörténet, azon belül különösen az ügyvédi hivatás, illetve az antiszemitizmus és dzsentri-kérdés története.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10059501


SASFI Csaba

Sasfi Csaba PhD, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa. 2000–2005 között a Korall társadalomtörténeti folyóirat szerkesztője, 2012-től a Korall Társadalomtörténeti Monográfiák sorozatának főszerkesztője, 2020-tól a folyóirat tanácsadó testületének tagja.

Történész diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte 1983-ban. Doktori fokozatát ugyanazon kar Történettudományi Doktori Iskolájában, a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori Programban védte meg 2004-ben.

Érdeklődési területe: kutatásai a 18–19. századi Magyarország közép- és felsőfokú oktatása társadalomtörténetének feltárására irányulnak, különös tekintettel az iskolázás témakörére, azaz a diákság számára, társadalmi összetételére és szociokulturális hátterére és ezek változására, iskolai és diák adatbázisok összeállítása és elemzése útján.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033099


TÁTRAI Viktor

Tátrai Viktor történész, PhD hallgató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként végezte az alap és mesterszakos történészképzést. 2018 óta az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjában doktorandusz.

Érdeklődési területe a komplex város- és társadalomtörténeti problémák vizsgálata felé irányul, különös tekintettel a magyarországi rendőrség professzionalizációjára a 19. század második, a 20. század első felében.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10068149

 


UGRAI János

Ugrai János PhD, neveléstörténész, az Eszterházy Károly Egyetem habilitált egyetemi docense.

A Debreceni Egyetemen doktorált 2005-ben, s ugyanott habilitált 2010-ben.

Érdeklődési területe: a 18-19. századi oktatás egyház- és társadalomtörténeti összefüggései, különös tekintettel az északkelet-magyarországi református kultúrrégió jellemzőire; a Habsburg felvilágosult abszolutizmus oktatáspolitikájára; valamint a reformkori Akadémia tagságának iskolázására, művelődéstörténeti jellemzőire.

Publikációi az MTMT-adatbázisban: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10012621