Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport

Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport

2020.11.14.
Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport

A professzionalizáció története. Magyarország a 19-20. században európai kontextusban

OTKA-kutatócsoport

Kutatócsoportunk az elkövetkezendő években a hivatások történetével, társadalmi szerepvállalásával, a hivatások piacért zajló versenyével, tehát azok professzionalizációjával foglalkozik. Magyarországon a hivatások kérdése csak viszonylag későn, az 1990-es és 2000-es években vált a tudományos érdeklődés célpontjává. A kérdésre vonatkozó történeti kutatások a kezdetektől fogva igyekeznek ötvözni a szociológia és történettudomány módszereit: a legjelentősebb eredmények közös vonása a társadalomtörténeti nézőpont fokozott érvényesülése. Az interdiszciplináris megközelítés mellett fontosnak tartjuk a hivatások történetét nemzetközi, összehasonlító történeti alapokon bemutatni.

A kutatócsoport vezetője:

Dr. habil. Keller Márkus, egyetemi docens, tanszékvezető (Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék)

Elérhetőségeink:

ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a.  7.23 szoba.

Telefon: 372-2500/6874

Email: professzionalizacio@tatk.elte.hu

Facebook-oldalunk: Professzionalizáció-történeti Kutatócsoport